สี TOA มีกี่ประเภท? มารู้จักกัน!

Last updated: 30 ก.ย. 2565  |  469 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สีtoaมีกี่ประเภท_โชคไพลินค้าวัสดุภัณฑ์

สี TOA มีกี่ประเภท? มารู้จักกัน!

สี TOA นั้นคือสีที่อยู่คู่กับบ้านเรามาเป็นเวลานาน ทั้งความหลากหลายของสีที่มีให้เลือกใช้ และคุณภาพของสีที่ได้รับมาตรฐานสากล วันนี้ โชคไพลินดอทคอม จะพาไปดูกันว่า สีของ TOA นั้นมีกี่ประเภท ไปดูกันเลยค่ะ

 



TOA มี 4 ประเภท 

- สีทาบ้าน

- สีตกแต่งพิเศษ

- สีงานไม้

- สีที่มีความทนทานสูง



1.สีทาบ้าน

เป็นสีคุณภาพที่ช่วยให้บ้านของคุณสวยงาม และยังป้องกันบ้านจากมวลภาวะที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างยาวนาน ซึ่งได้มาตรฐานสากลที่ปลอดถภัยต่อต่อผู้อยู่อาศัยอีกด้วย

สีทาบ้าน แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ค่ะ


1.1 สีน้ำทาภายนอก

- ซุปเปอร์ชิลด์ สีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งเงา



- ซุปเปอร์ชิลด์ สีน้ำอะคริลิก ชนิดเงา



- ซุปเปอร์ชิลด์ สีน้ำอะคริลิก ชนิดเนียน



- ซุปเปอร์เทค พลัส สีน้ำอะคริลิกชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน



- ซุปเปอร์เทค พลัส สีน้ำอะคริลิกชนิดด้าน สำหรับภายนอกและภายใน



- ซุปเปอร์เมเทค พลัส สีน้ำอะคริลิกชนิดกึ่งเงา สำหรับภายนอกและภายใน



- ซุปเปอร์เมเทค พลัส สีน้ำอะคริลิกชนิดด้าน สำหรับภายนอกและภายใน



- ทีโอเอ เซเว่น อินวัน สีน้ำอะคริลิกยืดหยุ่นสูง กึ่งเงา



- ทีโอเอ เซเว่น อินวัน สีน้ำอะคริลิกยืดหยุ่นสูง เนียน



- ปลายฉลาม สีน้ำอะคริลิกชนิดด้าน สำหรับภายนอกและภายใน



- เป็ดหงส์ สีน้ำอิมัลชันชนิดด้าน สำหรับภายนอกและภายใน



- โฮมโค้ท สีน้ำอิมัลชันชนิดด้าน สำหรับทาภายนอกและภายใน





1.2 สีน้ำทาภายใน

- ซุปเปอร์ชิลด์ ดูราคลีน สีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งเงา



- ซุปเปอร์ชิลด์ ดูราคลีน สีน้ำอะคริลิก ชนิดด้าน



- ซุปเปอร์ชิลด์ ดูราคลีน เอ พลัส สีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งเงา



- ซุปเปอร์ชิลด์ ดูราคลีน เอ พลัส สีน้ำอะคริลิก ชนิดด้าน



- ซุปเปอร์เทค พลัส สีน้ำอะคริลิก ชนิดด้าน สำหรับภายใน



- ซุปเปอร์เมเทค สีน้ำอะคริลิก ชนิดด้าน สำหรับภายใน



- ทีโอเอ ชิลด์ วัน ภายใน ชนิดกึ่งเงา



- ทีโอเอ ชิลด์ วัน ภายใน ชนิดด้าน



- ทีโอเอ ออร์แกนิค แคร์ สีน้ำอะคริลิกมีส่วนผสมจาดพืช ชนิดเนียน



- ปลาฉลาม สีน้ำอะคริลิกชนิดด้าน สำหรับภายใน



- เป็ดหงส์ สีน้ำอิมัลชันชนิดด้าน สำหรับภายใน



- โฟร์ซีซันส์ สำหรับภายใน ชนิดด้าน



- โฮมโค้ท สีอิมัลชันชนิดด้าน สำหรับภายใน




1.3 สีน้ำทาฝ้าเพดาน

- ซุปเปอร์ชิลด์ ดูราคลีน สีน้ำอะคริลิก สำหรับทาฝ้าเพดาน



- ซุปเปอร์ชิลด์ ดูราคลีน เอ พลัส สีน้ำอะคริลิก สำหรับทาฝ้าเพดาน



- ซุปเปอร์เทค พลัส  สีน้ำอะคริลิก สำหรับทาฝ้าเพดาน



- ซุปเปอร์เมเทค พลัส  สีน้ำอะคริลิก สำหรับทาฝ้าเพดาน



- ทีโอเอ ชิลด์ วัน สีน้ำอะคริลิก สำหรับทาฝ้าเพดาน



- โฟร์ซีซันส์ สีน้ำอะคริลิก สำหรับทาฝ้าเพดาน




1.4 สีรองพื้น

- ซุปเปอร์ชิลด์ สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง



- ซุปเปอร์เทค พลัส สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง สำหรับภายนอกและภายใน



- ซุปเปอร์เทค สีรองพื้นปูนเก่า สำหรับภายนอกและภายใน



- ซุปเปอร์เทค สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง สำหรับภายนอกและภายใน



- ซุปเปอร์เมเทค สีรองพื้นปูนเก่า สำหรับภายนอกและภายใน



- ทีโอเอ ควิก ไพรเมอร์



- ทีโอเอ ชิลด์ วัน สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง



- ทีโอเอ เซเว่น อิน วัน สีรองพื้นปูนเก่า สูตรน้ำมัน



- ทีโอเอ เซเว่น อิน วัน สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง



- ทีโอเอ อินซูเลเตอร์ ไพรเมอร์



- ทีโอเอ เอ็กซ์ตร้า  เวทไพรเมอร์



- ทีโอเอ ไฮโดร ควิก ไพรเมอร์



- ปลาฉลาม สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง สำหรับภายนอกและภายใน



- เป็ดหงส์ สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง สำหรับภายนอกและภายใน



- โฟร์ซีซั่นส์ ควิก ไพรเมอร์



- โฟร์ซีซั่นส์ ไฟว์ อิน วัน สีรองพื้นปูนใหม่



- โฟร์ซีซั่นส์ สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง



- เอ็มดี พลัส อัลต้า ไฮด์ สีรองพื้นปูนใหม่และเก่า



- โฮมโค้ท สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง สำหรับภายนอกและภายใน




1.5 สีเคลือบเงาทาโลหะและไม้

- โกเบ สีน้ำมันเคลือบเงา



- โกเบ สีรองพื้นแดงกันสนิม



- โกเบ สีรองพื้นเทากันสนิม



- ซุปเปอร์ชิลด์ อะควา กลอส สีเคลือบเงา สูตรน้ำ



- ซุปเปอร์ชิลด์ อะควา กลอส สีรองพื้น สูตรน้ำ



- ซุปเปอร์เมเทค สีเคลือบเงา สำหรับภายนอกและภายใน



- ทีโอเอ กลิปตั้น สีน้ำมันเคลือบกึ่งเงา



- ทีโอเอ กลิปตั้น สีน้ำมันเคลือบเงา



- ทีโอเอ กลิปตั้น สีน้ำมันเคลือบด้าน



- ทีโอเอ รัสต์ พรีเวนทีฟ ไพรเมอร์



- ทีโอเอ สีรองพื้นแดงกันสนิม



- ทีโอเอ สีรองพื้นเทากันสนิม G-2010



- ทีโอเอ สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา



- ทีโอเอ อีโค เมทัล ไพรเมอร์ สีรองพื้นเทากันสนิม



- ปลาฉลาม สีน้ำมันเคลือบเงา



- ปลาฉลาม สีรองพื้นแดงกันสนิม



- ปลาฉลาม สีรองพื้นเทากันสนิม



- เป็ดหงส์ สีน้ำมันเคลือบเงา



- เป็ดหงส์ สีรองพื้นกันสนิม สีเสนแห้งเร็ว



- เป็ดหงส์ สีรองพื้นแดงกันสนิม



- เป็ดหงส์ สีรองพื้นเทากันสนิม



- เป็ดหงส์ สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา



- โฟร์ซีซั่นส์ สีน้ำมันเคลือบเงา



- โฟร์ซีซั่นส์ สีรองพื้นแดงกันสนิม



- โฟร์ซีซั่นส์ สีรองพื้นเทากันสนิม



- โฟร์ซีซั่นส์ สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา



- เอ็มดี 2IN1 รัสท์เทค สีเคลือบทับหน้าและรองพื้นกันสนิมในหนึ่งเดียว





2.สีตกแต่งพิเศษ

เป็นสีที่สไตล์ไม่เหมือนใคร หากใครเบื่อความสีพื้น ๆ เรียบ ๆ แล้วล่ะก็ สีตกแต่งพิเศษก็เป็นอีกทางเลือกที่จะทำให้บ้านของคุณดูมีมิติ สวยงาม และดูดีมีสไตล์ไม่เหมือนใคร มากยิ่งขึ้นค่ะ สีตกแต่งพิเศษ แบ่งเป็น 2 หมวด ดังนี้ค่ะ


2.1 สีลวดลายเอฟเฟค

- ซุปเปอร์ชิลด์ เดคคอร์ ไพร์เมอร์ แอนด์เบส



- ซุปเปอร์ชิลด์ เดคคอร์ เอฟเฟค โค้ท



- ซุปเปอร์ชิลด์ เพิร์ล เอฟเฟค



- ทีโอเอ มาร์เบิล อาร์ต สีตกแต่งสไตล์หินอ่อน



- ทีโอเอ โมเดิร์น กลาส เพ้นท์



- ทีโอเอ โมเดิร์น กลาส ไพร์เมอร์



- ทีโอเอ ลอฟท์ เมทัล




2.2 สีทองคำ

- ทีโอเอ โกลด์ สีทองคำสูตรน้ำมัน



- ทีโอเอ โกลด์ สีทองคำสูตรอะคริลิกแล็กเกอร์



- ทีโอเอ โกลด์ สีทองคำอะคริลิกสูตรน้ำ



- ทีโอเอ โกลด์ สีรองพื้นสูตรอะคริลิกแล็กเกอร์



- ทีโอเอ โกลด์ สีรองพื้นอะคริลิกสูตรน้ำ




3.สีงานไม้

หากใครชอบที่จะใกล้ชิดกับความธรรมชาติ และป้องกันภัยจากปลวก ต้องสีงานไม้ที่จะช่วยคุณดูแลรักษางานบ้านและพื้นไม้ ทั้งไม้จริง ไม้เทียม และไม้ฝา รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ไม้อีกด้วยค่ะ

สีงานไม้ แบ่งเป็น 2 หมวด ดังนี้ค่ะ


3.2 พื้นไม้

- ซุปเปอร์ชิลด์ เอ็กซ์ตร้า โพลียูรีเทน ชนิดเงา สำหรับภายนอก



- ซุปเปอร์ชิลด์ เอ็กซ์ตร้า โพลียูรีเทน ชนิดเงา สำหรับภายใน



- ทีโอเอ คัลเลอร์สเตน



- ทีโอเอ เดคกิ้งสเตน ชนิดด้านสำหรับภายนอก



- ทีโอเอ โพลียูรีเทน ชนิดกึ่งเงา ระบบ 2 ส่วน



- ทีโอเอ โพลียูรีเทน ชนิดเงา ภายใน



- ทีโอเอ โพลียูรีเทน ชนิดเงา ระบบ 2 ส่วน



- ทีโอเอ โพลียูรีเทน ชนิดเงา สำหรับภายนอก



- ทีโอเอ โพลียูรีเทน ชนิดด้าน ระบบ 2 ส่วน



- ทีโอเอ โพลียูรีเทน สูตรน้ำ ชนิดเงา สำหรับภายใน



- ทีโอเอ โพลียูรีเทน สูตรน้ำ ชนิดด้าน สำหรับภายใน



- ทีโอเอ สีรองพื้นไม้



- ปลาฉลาม โพลียูรีเทน ชนิดเงา สำเราภายนอก



- ปลาฉลาม โพลียูรีเทน ชนิดเงา สำเราภายใน




3.2 ผนังไม้

- ซุปเปอร์ชิลด์ ทิมเบอร์ชิลด์ ชนิดเนียน



- สีย้อมไม้ ทีโอเอ วู้ดสเตน ชนิดกึ่งเงา



- สีย้อมไม้ ทีโอเอ วู้ดสเตน ชนิดเงา



- สีย้อมไม้ ทีโอเอ วู้ดสเตน ชนิดด้าน



- สีย้อมไม้ ปลาฉลาม วู้ดสเตน พลัส ชนิดกึ่งเงา และด้าน



- สีย้อมไม้ ปลาฉลาม วู้ดสเตน พลัส ชนิดเงา



- สีย้อมไม้ ปลาฉลาม วู้ดสเตน พลัส ชนิดเนียน



- สีรองพื้นไม้อะลูมิเนียม





4.สีที่มีความทนทานสูง

สีที่มีความทนทานสูงนั้น เหมาะกับการใช้งานที่อาคารหรือสถานที่นั้นมีมลภาวะสูง เช่น โรงงาน โรงงานอุตสาหกรรมหนัก โกดัง โชว์รูม ห้องแล็บ อู่เรือ งานแช่ฝั่งดิน งานเสาส่งสัญญาณ งานประปา และงานอื่น ๆ อีกหลากหลายงานเลยค่ะ

สีที่มีความทนทานสูง แบ่งเป็น 3 หมวดดังนี้ค่ะ


4.1 โครงสร้างเหล็ก ผนังคอนกรีต

- ทีโอเอ ท็อปการ์ด สีทับหน้าอะคริลิก โพลียูรีเทน 2 ส่วน สำหรับงานภายนอก



- ทีโอเอ รัสท์ ชิลด์ สีรองพื้นหยุดสนิมแห้งเร็ว ระบบอีพ็อกซี่ 1 ส่วน



- ทีโอเอ รัสท์เทค สีรองพื้นหยุดสนิมทันที ระบบอีพ็อกซี่ 2 ส่วน



- ทีโอเอ อีโพการ์ด วานิช สีรองพื้นอีพ็อกซี่ 2 ส่วน สำหรับงานคอนกรีตทั่วไป



- ทีโอเอ อีโพการ์ด อีนาเมล สีทับหน้า อีพ็อกซี่ 2 ส่วน สำหรับงานภายใน




4.2 งานพื้น

- ทีโอเอ ไบค์เลน สีสำหรับสนามจักรยาน สูตรน้ำ



- ทีโอเอ เพเนเทรตติ้ง ซีลเลอร์ สีรองพื้นอีพ็อกซี่ 2 ส่วน สำหรับงานพื้นคอนกรีตขัดมัน



- ทีโอเอ ฟลอร์การ์ด 100 ดับเบิ้ลยูบี



- ทีโอเอ ฟลอร์การ์ด 100 สีทับหน้า โพลียูรีเทนฟิลม์บาง 2 ส่วน สำหรับพื้นภายนอก



- ทีโอเอ ฟลอร์การ์ด 100 สีทับหน้า อีพ็อกซี่ฟิลม์บาง 2 ส่วน สำหรับพื้นภายใน



- ทีโอเอ ฟลอร์การ์ด 1000 เอส แอล สีทับหน้าอีพ็อกซี่ฟิลม์หนา 1-3 มิลลิเมตร สำหรับพื้นภายใน



- ทีโอเอ ฟลอร์การ์ด ไพรเมอร์ ดับเบิ้ลยูบี



- ทีโอเอ ฟลอร์การ์ด ไพร์เมอร์ สีรองพื้นอีพ็อกซี่ 2 ส่วน สำหรับงานพื้นคอนกรีตทั่วไป



- ทีโอเอ สีทาถนน ชนิดไม่สะท้อนแสง สีตีเส้น สัญลักษณ์ ขอบฟุตบาท



- ทีโอเอ สีทาถนน ชนิดสะท้อนแสง สีตีเส้น สัญลักษณ์ ขอบฟุตบาท




4.3 สีที่มีความทนทานสูงเฉพาะทาง

- ทีโอเอ โคลทาร์ อีพ๊อกซี่ ฟิลม์หนา สำหรับงานแช่น้ำ ฝังดิน



- ทีโอเอ ซิลการ์ด 400 สีทนความร้อน 400 องศาเซลเซียส



- ทีโอเอ ซิลการ์ด 700 สีทนความร้อน 700 องศาเซลเซียส



- ทีโอเอ บอนด์การ์ด สีอีพ็อกซี่ฟอกจาง สำหรับงานแช่น้ำ ฝังดิน



- ทีโอเอ ไฟร์ชิลด์ สีกันความร้อน เซรามิทโค๊ตติ้ง



- ทีโอเอ ไฟร์ชิลด์ สีกันไฟสูตรน้ำ



- ทีโอเอ วอร์เตอร์การ์ด ท็อปโค้ท สีทับหน้าอะครีลิคสูตรน้ำ สำหรับเสาส่งสัญญาณ



- ทีโอเอ วอร์เตอร์การ์ด ไพร์เมอร์ สีรองพื้นอะครีลิคสูตรน้ำ สำหรับเสาส่งสัญญาณ



- ทีโอเอ สีกันเพรียง สีทาใต้ท้องเรือ สำหรับป้องกันเพรียง 18 เดือน



- ทีโอเอ อีโพการ์ด 100 สีอีพ็อกซี่ทาในถังเก็บสารเคมี



- ทีโอเอ อีโพการ์ด ดับเบิ้ลยู สีอีพ็อกซี่ทาถังน้ำดื่ม



-ทีโอเอ เฮฟวีการ์ด อีนาเมล สีน้ำมันเคลือบเงา คุณภาพสูง





ข้อดีของสี TOA

คุณภาพดี
สีแต่ละประเภทต่างมีมาตรฐานในการใช้งาน ไม่เสื่อมสภาพในเร็ววัน อีกทั้งยังเรียบเนียน สีไม่เพี้ยน ไม่เป็นรอย ทาแล้วต่อเนื่อง

ราคาเหมาะสม
ราคาแต่ละผลิตภัณฑ์ของ TOA ไม่แพงมากนัก ราคาเอื้อมถึงได้ สามารถประหยัดงบเกินความจำเป็น

สินค้าหลากหลาย
นอกจากสีทาบ้านแล้ว ก็ยังมีผลิตภัณฑ์อีกหลายอย่างให้เลือกใช้ 


ขั้นตอนการทาสีอย่างง่ายๆ

1.ตรวจสอบสภาพและพื้นผิวของบ้าน

หากคุณต้องการทาสีใหม่ คุณก็ต้องเช็คหรือตรวจสอบสภาพพื้นผิวภายในบ้าน เพื่อเลือกสีทาให้เหมาะสมกับการใข้งาน


2.เลือกรูปแบบว่าอยากได้สไตล์ไหน

ความชอบก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการเลือกสีต่าง ๆ เพื่อทำให้บ้านดูดีขึ้น


3.เตรียมอุปกรณ์ทาสีให้พร้อม

ก่อนที่จะลงมือทาสี เราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ที่ควรใช้ในการทาสีเสียก่อน เพื่อความรวดเร็วและไม่เสียเวลามากเกินไป


4.ทำความสะอาดและซ่อมแซ่มพื้นผิว

ทำความสะอาดคราบรึความสปรกต่าง ๆ ให้ดีขึ้น หรือพบเจอรอยร้าวก็ควรรีบซ่อมแซมทันที


5.เคลียร์สถานที่รอบด้านให้โล่ง

ขนย้ายสิ่งของเฟอร์นิเจอร์รอบตัวออก รึใช้ผ้ามาคลุมเอาไว้ เพื่อไม่ให้หยดสีนั้นเปื้อนเข้ากับเฟอร์นิเจอร์


6.ทาสีรองพื้น

การทาสีรองพื้นก่อนนั้น จะช่วยให้ตัวสีที่ทาทับอีกทีนั้นให้ยึดเกาะมากยิ่งขึ้น และช่วยให้ไม่เสื่อสภาพลงอีกด้วย


7.ทาสีทับหน้า

เมื่อเราลงสีรองพื้นจนแห้งแล้ว ก็ลงทาสีทับต่อได้เลยค่ะ







ติดต่อ



บริษัท โชคไพลินมั่งคั่ง จำกัด เลขที่ 88/95 หมู่ที่ 5 ตำบล คลองสาม อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทร : 02-118-6092 , 062-819-0666 , 098-990-9292

Line: @บจก.โชคไพลินมั่งคั่ง

Facebook : ร้านโชคไพลินค้าวัสดุภัณฑ์

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้